Mándy Zsuzsanna referens Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212-es szoba)

Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Tel: +36 (52) 512-900/62280   E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!) 

 

Gyakran ismételt kérdések

Hallgató!

Az alábbiakban letölthető anyagokat, és gyakran feltett kérdéseket - válaszokat talál. Az oldalt folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Kérdés: 

Hol érdeklődhetek?

Személyesen: DE Főépület 212-es iroda (Tudományos Igazgatóság)
Telefonon: +36 52 512 900/62280
E-mail: detep@unideb.hu

Hol találom a teljesítménykategóriákat?

Letöltések menüpont

Milyen kötelezettségekkel jár a program?

a, Rendszeres konzultáció a témavezetővel.

b, A programban való bennmaradás feltétele a DETEP képzés aktivizálása minden félév elején, illetve a konzultációs
kredit tantárgy felvétele minden félév elején, és annak aláíratása témavezetővel minden félév végén.

Hogyan kerülhetek be a programba?

Jelentkezni lehet minden félév elején.
Határidők: szeptember 15. és február 15. (tehetségtanács határozata alapján eltérhetünk ettől)

Kik a kari koordinátoraim?

ÁJK - dr. Balogh Judit (balogh.judit@law.unideb.hu)
ÁOK - dr. Vereb György (vereb@med.unideb.hu)
BTK - dr. Pete László (pete.laszlo@arts.unideb.hu)
EK - dr. Huszti Éva (huszti.eva@foh.unideb.hu)
FOK - dr. Nagy László (nagy.laszlo@dental.unideb.hu)
GTK - dr. Dajnoki Krisztina (dajnoki.krisztina@econ.unideb.hu)
GYFK - dr. Bocsi Veronika (bocsiveron@gmail.com)
GYTK - dr. Csávás Magdolna (csavas.magdolna@science.unideb.hu)
IK - dr. Fazekas István (fazekas.istvan@inf.unideb.hu)
MK - T. Kiss Judit (tkis@t-online.hu)
MÉK - dr. Juhász Lajos (juhaszl@agr.unideb.hu)
NK - dr. Szűcs Sándor (szucs.sandor@sph.unideb.hu)
TTK - dr. Ősz Katalin (osz.katalin@science.unideb.hu)
ZK - dr. Duffek Mihály (piano@music.unideb.hu)

Ha most jelentkeztem, kell-e regisztrálnom a Neptunban?

Nem!
Mindazoknak, akik jelentkeznek illetve újrajelentkeznek nem kell a Neptunban regisztrálniuk, hacsak e-mailben erről külön tájékoztatást nem kapnak.
Az őszi szemeszterben a döntések október 10-ig megszületnek, így addig a kedves hallgatók türelmét kérjük!

Milyen teljesítménykredit kategóriák vannak?

teljesítmény
kredit
idegen nyelvű első- vagy társszerzős referált nemzetközi folyóirat közlemény („in extenso”) 8 kredit/db

magyar nyelvű első- vagy társszerzős referált folyóirat közlemény
(„in extenso”) 5 kredit/db

OTDK díjazott előadás, I. helyezés 5 kredit/db
OTDK díjazott előadás, II.-III. helyezés, különdíj 4 kredit/db
első- vagy társszerzős OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott 3 kredit/db
országos tervpályázat, I. díj 5 kredit/db
országos tervpályázat, II.-III. díj, vagy az országos tervpályázat megvétele 4 kredit/db
országos tervpályázat, nem díjazott 3 kredit/db
igazolt hazai vagy nemzetközi szakmai/művészeti versenyhelyezés, I. díj 5 kredit/db
igazolt hazai vagy nemzetközi szakmai/művészeti versenyhelyezés, II-III. díj 4 kredit/db
igazolt részvétel hazai vagy nemzetközi szakmai/művészeti versenyen 3 kredit/db
igazolt részvétel intézményi vagy intézmények közötti szakmai versenyen 2 kredit/db
elsőszerzős előadás vagy poszter, nem TDK, idegen nyelvű 4 kredit/db
nem elsőszerzős** előadás vagy poszter, nem TDK, idegen nyelvű 3 kredit/db
elsőszerzős előadás vagy poszter, nem TDK, magyar 3 kredit/db
nem elsőszerzős** előadás vagy poszter, nem TDK, magyar 2 kredit/db
első- vagy társszerzős helyi, díjazott TDK előadás, poszter 3 kredit/db
első- vagy társszerzős, helyi TDK előadás, poszter 2 kredit/db
nemzetközi TDK díjazott előadás, I. helyezés 5 kredit/db
nemzetközi TDK díjazott előadás, II.-III. helyezés, különdíj 4 kredit/db
részvétel nemzetközi TDK konverencián 3 kredit/db
szabadalom 5 kredit/db
előadás helyi, nem TDK hallgatói konferencián 2 kredit/db
tervek kiállítása nyilvános kiállításon 2 kredit/db
tananyagon felüli programfejlesztés 2 kredit/db
jogi perbeszédversenyen való részvétel 1 kredit/db
hallgatói opponensi vélemény (jogi területen) 1 kredit/db
igazolt hangverseny fellépés (teljes szólóhangverseny) 2 kredit/db
igazolt hangverseny fellépés (részbeni közreműködés, kamarazenei fellépés) 1 kredit/db
igazolt hangverseny fellépés (zenei együttesben teljesített hangverseny*** 1 kredit/2db

 döntőben vagy középdöntőben való részvétel

** azokon a tudományterületeken ahol ez releváns

*** 2 alkalom után 1 kredit

Ki igényelhet támogatást?

Konferenciatámogatást az a DETEP tag igényelhet, aki az adott eseményen előad, vagy posztert állít ki.

Hogyan lehet támogatást igényelni?

Támogatást elsősorban a kari koordinátoroknál lehet.
A támogatási összeg megjelölésével kell írni egy kérvényt, hogy mikor, mire, milyen célra használnák fel a támogatást. Ezek alapján a kari DETEP bizottság dönt az összeg odaítéléséről. Amennyiben a kar nem tudná támogatni a kérést pénzhiány miatt, ebben az esetben lehet a mindenkori tudományos rektorhelyetteshez fordulni támogatásért a DETEP központi keretből!

Hová kell feltölteni?

detep.lib.unideb.hu

Hogyan tölthetek fel?

1. Neptunos hálózati azonosítóval és jelszóval (amivel a Neptunra is be kell lépni) belépés
2. Megfelelő kategória kiválasztása
3. Teljesítmény adatainak felvitele
4. Csatolandó dokumentumok feltöltése
5. Ellenőrzés
6. Küldés

Mikor jó a feltöltés?

Amennyiben már nem szerkeszthető, a feltöltés befejezettnek tekinthető

Miért utasítható el egy feltöltés?

a. Nem jó a kategória megjelölése, amibe fel lett töltve
b. Nincs csatolva hozzá igazoló dokumentum (témavezetői igazolás/oklevél/konferenciafüzet/folyóirat címlap és tartalomjegyzék stb.)
c. Nem jó a dátum, ami meg lett jelölve
d. A mű többször szerepel (ugyanazon előadást/posztert/cikket nem lehet többször elszámoltatni - nem tudományos turné)

Hogyan válthatok témát?

Témaváltást a mindenkori Tehetségtanács elnökénél kell kérvényezni. A téma váltását meg kell fogalmazni egy kérvényben, indoklással, csatolni kell egy új munkatervet, és a témavezetőnek is alá kell írnia, mivel neki is nyilatkoznia kell, vállalja-e az új téma vezetését is. Sablon a letöltések menüpontban!

Hogyan válthatok témavezetőt?

A mindenkori Tehetségtanács elnökéhez kell fordulni egy kérvénnyel. A kérvény tartalmazza: miért történik témavezető váltás! Amennyiben a téma is új, egy új munkatervet is kell készíteni. A kérvényre a választott témavezető írja rá, hogy a kidolgozott téma vezetését vállalja. A volt témavezető tájékoztatása minden esetben a hallgató feladata!

Kik a Tehetségtanács tagjai?

elnöke: tudományos rektorhelyettes
társelnöke: oktatási rektorhelyettes
titkára: Tudományos Igazgatóság munkatársa
tagjai:
- kari koordinátorok
- szakkollégiumok képviselői
- Regionális Tehetségpont vezetője
- hallgatói képviselők
- DETEP alapítója

Hogyan kell jelentkezni a programba?

Nappalis hallgatóknak: detep.unideb.hu oldalon regisztrációt követően ki kell választani a megfelelő űrlapot, és azt kitölteni, csatolni hozzá a munkatervet.
Levelezős: papír alapon, határidőre benyújtva a Tudományos Igazgatóságra. A papír alapú jelentkezési lap a letölthető menüpontban található.